Home
Ask
facebook
ако искаш да ме прочетеш
Аngry, and half in love with her, and tremendously sorry, I turned away.

— F.S.Fitzgerald

12 // Permalink
505:) 
да не ти вярвам?
You think ‘Okay, I get it, I’m prepared for the worst’, but you hold out that small hope, see, and that’s what fucks you up. That’s what kills you.

— Stephen King, Joyland (via halluzinogen)

393223 // Permalink
I wonder if you ever talk about missing me to anyone.

— (via jennayliu)

КАЖИ ИМ

139694 // Permalink
Be with someone that requires you to grow, makes you forget your problems, holds your hand, likes to kiss, appreciates art, and adores you.

— Mama Zara (via happymeishappylife)

2100 // Permalink
I’m your girl,” she said in the dark. “Your girl. No matter what I’m always your girl.

— (via infersomnia)

29238 // Permalink

“Kiss me, I want you.”
Защото….
бягството от думите е лесно,
а как ще се спасим от онова
което премълчаваме

— Георги Господинов

83 // Permalink
(твоето любимо име)

blind-letters:

той е зенитът
на полезрението ми
както и на цялостната
картина на живота ми

той е епицентърът
на всяко събитие
най-вече на земетресенията
вътре в мен

той е винаги във фокуса
на обектива
погледа
и оцеляването ми

той е мярката
по която броя
вдишванията
животите
световете
вселените
минутите
дните
издишванията
малките смърти

тръгне ли си
ще трябва 
да сменя картината
да се стабилизирам
да сменя фокуса
да броя наново
и да се науча да дишам
сама
тръгне ли си
ще е най-дългата малка смърт.

Л.Й.

24 // Permalink
install theme It's Only James